Εξειδικευμένα πετάλια
Τοπολογία Analog Digital
Τροφοδοσία 1 x 9 Volt
Συμπεριλαμβάνεται Τροφοδοτικό yes

Δεν υπάρχουν προϊόντα προς εμφάνιση